Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 10 2015

jagna
7169 2d55
Reposted fromQuadraphonic Quadraphonic viaBBart BBart
jagna
3683 fab4 390
Reposted fromverdantforce verdantforce viaBBart BBart
jagna
Reposted fromKrebs Krebs viaBBart BBart
jagna
6034 e6ab 390
Reposted fromewaryst ewaryst viaBBart BBart
jagna
4974 0c9b 390
Reposted fromcontroversial controversial viaBBart BBart
jagna
5692 1dee
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viaBBart BBart
8894 4778 390

unclefather:

this is the scene of the crime

Reposted fromsabelmouse sabelmouse viaBBart BBart
jagna
FEMINAZIOLE!!! Atakujmy!!! xD
Reposted fromtheworstnightmare theworstnightmare viaBBart BBart
jagna
0468 f65f 390
Reposted fromkjuik kjuik viaBBart BBart
jagna
Something for you to think about...
Reposted fromfoop2 foop2 viabuf buf
1497 40f1 390

cynicallys:

ITS AN ADD FOR FUCKINF FUNERAL SERVICES

Reposted fromwildcherryapocalypse wildcherryapocalypse viabuf buf
jagna
#453
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa viabuf buf
jagna

Sekret 5

Kobieta widzi, że zachowuje się jak kretynka, ale nie jest w stanie z tym nic zrobić

Spogląda na siebie z góry i nie jest w stanie uwierzyć: naprawdę ta wrzeszcząca, historyczna wariatka to ja? Przecież zachowuję się jak debilka. Mogłabym to załatwić na spokojnie, przypierdalam się o jakieś bzdety.

I robi awanturę dalej.

— Piotr C. siedzi w mojej głowie.
Reposted frommakemewannadie makemewannadie viabuf buf
3914 63d4 390
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viabuf buf
6995 963c 390

tastefullyoffensive:

#CatProblems (image via twentysevenpilots)

jagna
1710 c018 390
Reposted fromjottos jottos viabercik bercik
jagna
8198 4a59 390
Reposted fromYuei Yuei viabercik bercik
jagna
3908 f73d 390
Reposted fromniemcu niemcu viabercik bercik
jagna
0468 f65f 390
Reposted fromkjuik kjuik viabercik bercik
2015 af41 390

 

Reposted fromMLKtoSCL MLKtoSCL viabercik bercik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl